1. Intro Knowledge Base
  2. Connecting your email

Guide till Intros email processing

Intro sätter ihop kandidater med bolag över email. Vi tar email säkerhet med största allvar. Det här är en kort guide som hjälper dig att välja rätt setup för din organisation och behov.

Syfte med Intros tjänst

Vi hjälper bolag att direkt och personligen komma i kontakt med kandidater för rekrytering. En eller flera användare hos vår kund kommer att specificera ett antal kriterier (en kravprofil) för vilken typ av kandidater som är relevanta för rekrytering - för ett specifikt jobb. Användaren kommer efter att ha granskat kandidaterna, genom mailkontakt, att kontakta de aktuella kandidaterna. Mailkontakten initieras i Intros plattform.

Resultatet av mailkontakten är ett antal svarande kandidater. Svaren och dialogerna (första och andra email) med respektive kandidat läses automatiskt in i Intros plattform. Svaren kommer genom maskinavläsning att kategoriseras i olika kategorier, såsom ‘intresse’, ‘ej intresse’, ‘föräldraledig’ osv. beroende av kandidatens svar.

Intros platfform kan liknas vid en emailklient med begränsningar - vi behöver tillåtelse att skapa, skicka och läsa emails.

 

Kommer tjänsten att läsa av emails av användarens inbox, i så fall för vilket syfte?

Ja, emailkommunikation kopplat till en specifik emailadress (den aktuella kandidaten) - första och andra svaret. Detta för att kategorisera kandidatens svar.

 

Skickas emails från Intro på uppdrag av användaren?

Inga emailkontakter sker utan användarens godkännande. Introplattformen kommer att initiera kontakt med kandidater och behöver tillåtelse att skapa emails och skicka emails. Det är fullt transparent i plattformen vilka kandidater som kommer att och som har kontaktats.

 

Finns det något sätt att kringgå att koppla upp sin riktiga email?

Det är möjligt att skapa en alternativ emailadress (obs ej alias) internt och således endast dela information som finns tillgänglig på just den specifika emailen, alternativt att vårt Customer Success team sätter upp en extern domän med kundens namn.

 

Som användare av Intro, vilken information kommer att delas om oss till kandidaten?

Vid varje mailkontakt med en kandidat delas information som användaren själv bestämmer - i ett vanligt email med en jobbförfrågan. Vid varje kontakt delas dessutom en sk Privacy Notice i användarens signatur vilken reglerar användandet av kandidatens personuppgifter, hur detta regleras och syftet med användningen.

 

Hur regleras användandet av personuppgifter oss parter emellan?

Vi reglerar användandet och behandlingen av personuppgifter genom ett sk 'Biträdesavtal för personuppgifter’.

 

Hur är vår data säkert bevarad?

Intros tjänst genomgår rigorösa revisioner och penetrationstester med en tredjepart. Tjänsten bygger på Qualifier.ai för emailprocessningen, vilka använderSOC 2 certifierade tjänster, stödjer EU SCC och är byggt för att stödja GDPR, CCPA, HIPAA och FINRA regleringar.

 

Var lagras vår data?

Datan lagras antingen genom Loopia i Västerås eller på Googles servrar i Nederländerna och lämnar (enligt separat upprättat avtal) inte EUs gränser.